lördag 2 september 2017

Svenskt biografiskt lexikon SBL - Wikidata -Wikipedia

Nu passeras 6000 kopplingar Wikidata till Svenskt biografiskt lexikon. Jag ser nya möjligheter/utmaningar att göra det fantastiska material som finns i SBL tillgängligt


 • Några andra som är intresserade att vara med på denna "resa"?
 • Exempel på myndigheter som tagit steget är Livrustkammaren C C CTabell från aracy.org
Fact sheets: your guide to building collaborative capacity

Hur kan SBL röra sig i riktning "High Reward" i tabellen ovan

 1. Kopplingar SBL -> Wikidata/WIkipedia jmf MoMA

 2. Att alla personer/författare i SBL har ett SELIBR nummer
  Att SBL blir en referenspunkt för dessa profiler dvs. Wikidata/Wikipedia kollar kontinuerligt sin kvalitet mot SBL data att fler personer utanför Universitetsvärlden ser SBL som en källa man besöker
 3. Att SBL funderar över sin semantiska struktur dvs.
  1. att personer och släkter skiljs åt
  2. att personer som idag ingår i en släkt identifieras idag bara med ett namn vilket inte känns 2017 utan VIAF, SELIBR, Wikidata - Qnummer vore mer
  3. att data som redovisas i SBL anpassas till maskinläsbarhet
   1. att vilken kalender som används för  ett datum anges
   2. att osäkerhet hanteras på ett mer korrekt maskinläsbart sett inte bara text troligen - osäkerhet finns.... och bör dokumenteras...
   3. ....
Video som visar kopplingarna idag mellan SBL och Wikidata  och möjligheter med VIAF för person i artikel och författare


Mer info


Tweet för att få igång en dialog


Semantisk web är ett paradigmskifte som skapar nya möjligheter och nya utmaningar och ställer krav på nya sätt att jobba ihop. Vem är auktoritet? Vem har störst synbarhet? Vem är en bra plats att länka sig till? Hur görs det tydligt för läsaren vilken kvalitet som finns i den publiserade informationen?

Frågor utan svar just nu
 1. Hur skall det nya "Eko landskapet" se ut för SBL - Riksarkivet? Är det band 35,36,37 som är fokus eller  vill man något mer
   
 2. Hur positionerar SBL Riksarkivet sig själva? Ett nytt band på biblioteket i Arninge eller blir man en utmanare till Wikipedia och Google som en aktör
   
 3. Finns semantisk web med som begrepp i det fantastiska material som skapats och skapas? Om ja vilka tjänster och förändringar ser man
   
 4. Idag saknas grundläggande identiteter på många SBL artiklar och dess författare (finns mer än 2000 unika författarnamn i SBL). Borde det inte finnas en ambition att alla dessa identifieras och har VIAF/SELIBR nummer
   
 5. Hur hanteras osäkerhet? min känsla är att Wikidata hanterar det bra medans Wikipedia inte har ett bra sätt....
  1. Exempel författaren i SBL Olle Franzén har skrivit mer än 170 artiklar men vem är han
    
   1. I veckan hade jag en dialog med Libris och vi fick ett SELIBR nummer för dom artiklar som skrivits och som handlar om Læstadius och kan antas vara författade Olle Franzén skolledare SELIBR: 404485

   2. Vi var igår förbi Marieberg och fotograferade Författar registren i SBL och där kan man se att det finns 2 rader där författaren har samma namn och samma titel men redaktionen på SBL valt att lägga dom på 2 olika rader dvs. jag tolkar det som vi har 2 olika författare med samma namn och samma titel professor... ingen enkel uppgift men inte omöjlig om ambitionen finns och alla intressenter sammarbetar... 

torsdag 24 augusti 2017

Fundering Svenskt Biografiskt lexikon

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet


Status idag kring Svenskt Biografiskt lexikon SBL


 1. Finns i fysisk form ca. 33 band?!?! som givits ut sedan 1917 A-Svedelid
  1. Enormt hög kvalite på informationen. SBL räknas som ett referensverk som alla forskare bör kontrollera med..,
 2. Finns på internet en WEB och en App
  1. Sök funktion på namn, en enklare utökad sökning plus en fritextsöknings variant 
  2. Författare står i text ej länkat och utan VIAF eller annan identifierare
  3. Yrken är länkade 
  4. Vissa relationer barn fader finns men sällan omvänt dvs. enormt svårt att skapa sig en bild av relationerna
  5. Enormt mycket med förkortningar som för en icke domain specialist är enormt svårlästa. Om jag förstår rätt så har man i princip samma struktur som 1917
  6. Det finns persistenta identifierare för person - visa sidor beskriver även en familj/släkt


Vad saknas?


 1. En vision vilken roll vill SBL och Riksarkivet ha i det informationslandskap som finns? Vill SBL synas eller är det Wikipedia och Google som skall ha "monopol" på all online informationen och SBL finns i 40 band som "sover gott" i en bokhylla i Arninge?
 2. Ett API att komma åt data
 3. En tanke hur SBL rent semantisk skall beskrivas. Vilka relationer finns, vilka egenskaper?
 4. En precision eller åtminstone tydlighet
  1. Årtal saknar kalender som året angivits i
  2. Osäkerhet beskrivs i termer troligen vore mer semantiskt korrekt att ha maskinläsbara fält som anger precision
 5. SBL är idag en "SILO" utan kopplingar till exempelvis VIAF vare sig för de personer som beskrivs eller författare. Varför?
  1. En start har gjorts av undertecknad att
    
   1. Skapade ett property SBL i Wikidata
   2. Kopplat ett antal artiklar i Wikipedia/Wikidata => SBL länk
  2. En författare som Olle Franzen har skrivit mer än 179 artiklar men det är smått omöjligt att identifiera vem denna person är... det vi idag (2017-aug) tror är att det inte är samma person som wikipedia svenska Olle Franzén är det ok? är det trovärdigt? funkade kanske 1917 men 2017 då alla vet vad fake news är....
   1. Diskussion Wikipedia om detta
   2. Fråga SBL Facebook


Sökning på externa bibliografiska identifierare som också finns på SBL kopplade artiklar i Wikidata. 2017 aug 27 +4000 artiklar kopplade mellan SBL och Wikidata

onsdag 23 augusti 2017

SBL Id - > Wikidata

Redirect SBL Id -> Wikidata

SBL ID 7103 Nils E Personne

==>

https://tools.wmflabs.org/sqid/#/view?find=P3217:7103Idea create dynamic Playlist in Spotify from SPARQL search in WIkidata

WIkipedia has a data layer in which you have a Spotify artist ID as a property

Example:
 1. Wikipedia article Ivar_Hallströmhas
 2. Wikidata item Q1675681 that has a Spotify ID #P1902 = 1EfDIBT2ky5Tw2ZdwS1Lze
As Wikidata has a Query language I can query all items that are published in Swedish Biographical Lexikon and display them on a timeline with a link to Spotify
Now I would like to create a program that search all people in WIkidata for xxxx and then create a playlist with songs related to that

fredag 18 augusti 2017

Wikipedia - Norra Begravningsplatsen status 2017 2018

Nedan status idag då det gäller antalet kopplade gravar mellan Wikipedia/Wikidata och en grav på Norra Begravningsplatsen

 1. I Wikidata finns koordinat och gravplats namn oeh ev. gravfoto ==

  • Karta
   • Karta med 100 mest populära personer
   • Karta med personer också med Spotify artist ID
   • Karta med personer också kopplade till Svenskt Bibliografiskt forum

  • Tidslinje av alla personer kopplade och begravda på Norra Begravningsplatsen


   Längst fram personer med flest artiklar på Wikipedia

 • Gravar som finns på NorraBegravningsplatsen.se och har artikel i Wikipedia
   
 • Wikipedia

  Koordinaterna och gravplats info ligger i Wikidata men syns i Wikipedia för dom gravar som använder en mall med koppling ex.
 • Appar  1. WikiMap websida som visar alla koordinater för gravar i Wikidata
    


  2. V for Wiki fungerar på Iphone och Apple watch och visar gravar som har en "primär" koordinat i Wiki ung 700...

   Apple Watch

   
 • Wikipedia for Iphone - visar alla gravar med en primär koordinat i artikeln


 • måndag 14 augusti 2017

  Brainstorming: Geocoding related User Stories

  DRAFT  

  The is a first try to write down User stories related to Geocoding of articles in Wikipedia/Wikidata - please contribute. Twitter Salgo60

  Status today


  1. A Wikipedia article can have coordinates 
   1. e.g. using template coord
    1. coord kan be inline or title and have a name
  2. In Wikidata we have Property P625 coordinate location
   1. Can be added on a Wikidata object
   2. As a qualifier on a Property e.g. Grave has location..... Q23810#P119
  3. Technical 
   1. we have one primary coordinate and more secondary coordinates ==>
    1. What is the primary coordinate of a dead person?
     1. Current location = grave?
     2. Birth location
     3. Museum about the person?

  User Cases 

  ROLE Tourist

  i.e. people out travelling with less knowledge of the area and would like to learn more

  As a tourist visiting ......

  As a tourist driving on E4 passing a cemetery with 1500 geocoded graves I would like

  As a tourist walking around in the city I would like to see....


  Issues: Today we have 1500 graves geocoded at Northern Cemetery in Swedish Wikipedia should we get 1500 alerts when you pass by this cemetery

  Northern Cemetery has 1200 geocodes in sv:Wikipedia
  Some as primary coordinates and some as secondary coordinates

    

  ROLE Visitor to museum

  A person that has visited a museum i.e. is a "more interested" tourist. Interesting in a specific area ==> expressed that he/she is interested in learning more and find new places/museums/objects related to this museum outside the museum

  As a visitor to a special Museum Hamn I would like to see all places related to this Museum and learn more

  1. Memorials
  2. Places related to this museum
  3. Signs in the landscape of the troops moving/attacking
  4. People famous that have a statue/street or something
  5. Other museums with material related to this museum
   1. ex. a flag from the battle.....

    

  ROLE interested Art Museums vistor

  Art museum visitor is same as ROLE Visitor to museum with the addition
  1. interested to learn more about a genre
   1. find other painters in the genre
   2. find other painters that influenced the painter of interest
   3. find other museums with paintings from those people
  2. visiting the location of were the painting was created
   1. get a "beep" when passing a location that was on a painting you liked

  ROLE cemetery visitor

  1. Find a specific grave
  2. Find graves from most famous people
  3. Find graves that are special
  4. Learn more of the graves standing next to your current location
  5. Get other media like Spotify, Youtube
  söndag 13 augusti 2017

  How to WeRelate and Wikidata  Semantic web 
  Doing this linking with Wikidata is part of something called the semantic web or Web 3.0.
  Below some good videos explaining the concept

  fredag 11 augusti 2017

  WeRelate Wikidata property P4159  In Wikidata a Property P4159 has been created to store the WeRelate ID ==>

  Profile Person:Elisabeth Albertine of Anhalt-Bernburg (1) will be stored in Wikidata Q3723201#P4159
  Reports et al


  Upload WeRelate

   • Tool to use to upload https://tools.wmflabs.org/quickstatements/
   • Video how to upload using QuickStatement
    • Example loadfile for P4159 WeRelate - OBS tab is the delimer see video

     Q5507030 P4159 "Sarah_Lincoln_(20)"
     Q5507350 P4159 "Thomas_Lincoln_(37)"
     Q23 P4159 "George_Washington_(6)"
     Q11806 P4159 "John_Adams_(29)"
     Q212963 P4159 "Samuel_Adams_(87)"
     Q710057 P4159 "Josiah_Bartlett_(2)"
     Q647979 P4159 "Carter_Braxton_(1)"


  Queries  Video how to upload using Quickstatement


  Using Wikidata to Add more reliable sources to Wereleate

  Swedish National Archives has a department that creates a biographical dictionary (SBL) ==> full time professionals see link.

  SBL has in Wikidata property P3217.  Every article in SBL has an unique ID e.g. Alfred Nobel has 8143 ==> that in Wikidata this value is added to Q23810 P3217


   • Status 12 aug 2017 is +3900 articles in SBL connected to an article in Wikidata see map


  Map of Birth, Death and Grave location of People in Wikipedia with also an Article in SBL
  Click upper left to filter n century
  As WeRelate now has Property P4159 we can create a list of all Profiles in WeRelate that also is described in SBL

  What has been done in WeRelate

  As WeRelate now have a Property in Wikidata it would be possible to populate WeRelate templates like SBL sources from Wikidata

  Other possibilities

  1. Pictures are stored in P18 that should be an illustration of the object
  2. Grave pictures are stored in P1442
   1. all pictures are in WikiCommon and can be used
  3. Finnish Bibliographies Kansallisbiografia has property P2180
  4. Rodovid is an Ukrainan genealogy Wiki using MediaWiki 1.9.3 they have Property P1185 and has most research in that part of the world see my blog and search displayed on a map
  5. kaiserhof.geschichte.lmu.de property P1818 is a personnel database of the Courtiers of the Austrian Habsburg Dynasty in the 16th and 17th centuries - the following profiles in WeRelate is connected with a record in this database when we search in Wikidata  


  See also:
  * Discussion at WeRelate watercooler

  onsdag 19 juli 2017

  Timeline Wikitree before 1700


  Query

  Norra Krematoriet

  Vi har några i svenskaGravar.se med Norra Krematoriet som inte finns med koordinat i HittaGraven

  Special Länksökning

  SBL länkar utan mall


  Upload to Commons - Graves with no pictures on Q252312

  App:  Upload to commons Android_App/Renewal

  User case graves with no pictures see Talk

  P1442 picture of grave

  Normally a picture is Property:P18  ==> you have a Wikidata object with coordinates P625.

  Graves has a less normalized implementation ==> you add the grave picture, plot information, coordinates of grave for every person in the grave.... see below a search for missing picture of Grave of people on a cemetery Q252312

  OBS Wikidata query tool has problem visualize 2 dots with the same coordinates (all coordinates are displayed over each other  see e.g. wiki-map that has some "explode" support for items with the same coordinates) 

  Graves with no gravepictures on Q252312  ==> SPARQL minus P1442  Graves that has grave pictures P1442 on cemetery Q252312


  A layered approach pictures/no pictures

  tisdag 18 juli 2017

  Change request for Wikipedia for Iphone

  Phabricator T171284

  User case:

  As an user walking around on a cemetery I would like to see if there exists any articles in WIkipedia about people in the graves near me....

  Coordinates in Wikipedia

  Coordinates can be primary or secondary see Extension:GeoData#Glossary


  Coordinates in Articles

  In an article you should have just one coordinate as the primary. For an article about a person its not obvious what coordinate is the primary is it:
  1. The location of a famous painting
  2. The location of the house he was born
  3. The grave (his current location)

  Grave Coordinates

  A good location to store grave locations are in Wikidata P119 and then use a template to make it visible in the article (or visual hidden ==> just for tools like Wikipedia for Iphone).  As a grave is maybe not the primary coordinate of an article about a person it will be transformed as a secondary coordinate to avoid getting more primary coordinates ==> we get problems with apps just retrieving default the primary coordinate....

  Retrieving coordinates primary(default) vs. all

  gsprimary=all coordinates 59.356500 18.031694 ==> grave Lena Nyman shown

  {
          "pageid": 31877,
          "ns": 0,
          "title": "Lena Nyman",
          "lat": 59.3565,
          "lon": 18.0317,
          "dist": 0.3
        },

  default is gsprimary=primary coordinates 59.356500 18.031694 Lena Nyman's grave not shown

  Suggested change Wikipedia for Iphone

  Retrieve also secondary coordinates

  Next step
  I guess lesson learned of having +1200 coordinates on a  small area is that filtering is interesting....having the possibility to just see grave coordinates and not coordinates for buildings

  ==> I guess the concept of coordinates in Wikidata needs to be developed and saying that coordinate xxx is of an instance of yyyy

  Misc
  • Wiki-map now supports gsprimary=all see blog
  • With 1200 people with coordinates also a function most famous is of interest see blog
  • Filter on graves with people with Spotify Artist ID see blog
  • Instead of dots on a map see the people near me on a Timeline e.g. Histropedia (picture below)

  Histropedia Timeline of people on the cemetery
  Diary
  2017-07-20 Phabricator task created T171284 and email sent to mobile-ios-wikipedia@wikimedia.org" 

  måndag 17 juli 2017

  Update Wiki-map graves

  Update 2017-jun

  I emailed David Taylor  and wiki-map has changed and is now fetching all coordinates using gsprimary=all


  ==>the grave of Lena Nymans can be seen although its not a primary coordinate


  api caction=query&titles=Lena Nyman.....&coprimary=all
  {
    "batchcomplete": "",
    "query": {
      "pages": {
        "31877": {
          "pageid": 31877,
          "ns": 0,
          "title": "Lena Nyman",
          "coordinates": [
            {
              "lat": 59.3565,
              "lon": 18.0317,
              "globe": "earth",
              "name": "grav+f%C3%B6r+Lena+Nyman",
              "type": "landmark"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }

  Wiki-map is a javascript implementation.

  1. The grave of Lena Nyman has coordinates in Wikidata Q255967#P119 and use a Wikipediatemplate Infobox Skådespelare ==> coordinates are not primary coordinates
  2. Alfred Nobel has coordinates in Wikidata Q23810#P119 and use the Template  Faktamall_biografi_WD ==> the coordinates are displayed as primary coordinates
  Status today for the cemetery Northern Cemetery Stockholm wd:Q252312

  URL used after change in Wiki-map gsprimary=all ==> fetch all coordinates also the grave for Lena Nymans grav


  https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=geosearch&gsprimary=all&gsradius=3675.732859607522&gscoord=59.356500|18.031694&gslimit=20&callback=?

  See below Lena Nyman vs. primary coordinates Gustaf Lagercrantz
  "geosearch": [
        {
          "pageid": 31877,
          "ns": 0,
          "title": "Lena Nyman",
          "lat": 59.3565,
          "lon": 18.0317,
          "dist": 0.3
        },
        {
          "pageid": 672192,
          "ns": 0,
          "title": "Gustaf Lagercrantz",
          "lat": 59.35652,
          "lon": 18.03183,
          "dist": 8,
          "primary": ""
        },


  Today about 1000 graves are seen ==> compared before 776

  Still problem with Iphone apps like V for Wiki (see change request)  and Wikipedia for Iphone


  söndag 16 juli 2017

  Wiki-map supports all types of coordinates in Wikipedia

  David Taylor has updated wiki-map and he is now fetching all coordinates (gsprimary=allfrom Wikipedia

  Today about +1068 graves are visible on Norra Begravningsplatsen with coordinates (Petscan query)

  • Next step is to add support for some Templates used for profiles on Wikipedia that are not supporting coordinates for Graves about 372 profiles 
  onsdag 12 juli 2017

  Suggested change V for Wiki

  User case:
  As an user walking around on a cemetery I would like to see if there exists any articles in WIkipedia about people in the graves near me....

  Coordinates in Wikipedia

  Coordinates can be primary or secondary see Extension:GeoData#Glossary


  Coordinates in Articles

  In an article you should have just one coordinate as the primary. For an article about a person its not obvious what coordinate is the primary is it:
  1. The location of a famous painting
  2. The location of the house he was born
  3. The grave (his current location)

  Grave Coordinates

  A good location to store grave locations are in Wikidata P119 and then use a template to make it visible in the article (or visual hidden ==> just for tools like V for Wiki).

  As a grave is maybe not the primary coordinate of an article about a person it will be transformed as a secondary coordinate to avoid getting more primary coordinates ==> we get problems with apps just retrieving default the primary coordinate....

  Retrieving coordinates primary vs. all

  gsprimary=all coordinates 59.356500 18.031694 ==> grave Lena Nyman shown

  {
          "pageid": 31877,
          "ns": 0,
          "title": "Lena Nyman",
          "lat": 59.3565,
          "lon": 18.0317,
          "dist": 0.3
        },

  default is gsprimary=primary coordinates 59.356500 18.031694 Lena Nyman's grave not shown

  Suggested change V for Wiki

  Retrieve also secondary coordinates

  Next step
  I guess lesson learned of having +1200 coordinates on a  small area is that filtering is interesting....having the possibility to just see grave coordinates and not coordinates for buildings

  ==> I guess the concept of coordinates in Wikidata needs to be developed and saying that coordinate xxx is of an instance of yyyy

  V for Wiki works in Apple watch  

  V for Wiki using Swedish wikipedia at Norra Begravningsplatsen displaying distance to a grave but looks like we also need to retrieve all coordinates....


  Misc
  • Wiki-map now supports gsprimary=all see blog
  • With 1200 people with coordinates also a function most famous is of interest see blog
  • Filter on graves with people with Spotify Artist ID see blog
  • Instead of dots on a map see the people near me on a Timeline e.g. Histropedia (picture below)


  tisdag 11 juli 2017

  Test wiki-map

  Uppdatering
  Jag emailed David Taylor  och wiki-map hämtar nu alla koordinater gsprimary=all


  ==> Lena Nymans grav syns


  Test wiki-map som jag fick tips om i Bybrunnen

  Wiki-map är en javascript implementation. Nedan den URL som används ==> att vi ser samma problem som beskrivs i blog Lena Nymans grav där

  1. Lena Nyman har koordinater till graven i Wikidata Q255967#P119 och använder en Wikipedia mall Infobox Skådespelare ==> att den koordinat som skapas inte syns
  2. Alfred Nobel har koordinater till graven i Wikidata Q23810#P119 och använder en Wikipedia mall Faktamall_biografi_WD ==> att den koordinat som skapas syns
  Status idag är

  URL som används i Wiki-map

  requestURL = 'https://sv.wikipedia.org/w/api.php?format=json&action=query&list=geosearch&gsradius='+diagonal+'&gscoord='+center.lat()+'|'+center.lng()+'&gslimit=500&callback=?&continue=';
             
  ===>

  1. koordinat  nära Alfred Nobel 59.356340, 18.032215 - Google map
  2. hämta 20 poster 
  https://sv.wikipedia.org/w/api.php?format=json&action=query&list=geosearch&gsradius=3675.732859607522&gscoord=59.356340|18.032215&gslimit=20&callback=?

  ==>
  ......
  {"pageid":10077,"ns":0,"title":"Alfred Nobel","lat":59.3562,"lon":18.0322,"dist":15.6,"primary":""},{"pageid":474096,"ns":0,"title":"Carl Fredrik Liljevalch den \u00e4ldre","lat":59.3562,"lon":18.0324,"dist":18.8,"primary":""}
  .......
  1. koordinat  nära Lena Nyman 59.356500, 18.031694 Google map
  2. hämta 20 poster 

  Lägger på gsprimary=all ==> hämtar alla koordinater dvs. också Lena Nymans grav

  https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=geosearch&gsprimary=all&gsradius=3675.732859607522&gscoord=59.356500|18.031694&gslimit=20&callback=?

  See below Lena Nyman vs. primary coordinates Gustaf Lagercrantz
  "geosearch": [
        {
          "pageid": 31877,
          "ns": 0,
          "title": "Lena Nyman",
          "lat": 59.3565,
          "lon": 18.0317,
          "dist": 0.3
        },
        {
          "pageid": 672192,
          "ns": 0,
          "title": "Gustaf Lagercrantz",
          "lat": 59.35652,
          "lon": 18.03183,
          "dist": 8,
          "primary": ""
        },


  Today 776 graves are seen ==> just graves with primary are shown


  Map

  lördag 8 juli 2017

  Lena Nymans grav

  Test att se hur koordinater kan hämtas upp från Wikidata och till olika appar - se diskussion ByBrunnen


  1. Lena Nyman 
   1. Wikidata Q255967
    1. har P119 gravort Norra Begravningsplatsen
     1. geografiska koordinater 59°21'23.4"N, 18°1'54.1"E = 59.356500, 18.031694
   2. Wikipedia 
    1. Mallar 
     1. Infobox Skådespelare ==> har ändrats så att koordinater syns se rev 40452029 
  2. Test API  för att hitta koordinater i Lena Nyman
   1. action=query&prop=coordinates
    1. Lena Nyman API 59.3565 18.0317 ==> negativt
    2. Alfred Nobel API 59.3562 18.0322 ==> positivt
   2. action=query&list=geosearch
    1. 59.3556 18.0317 ==> negativt Lena Nyman
     1. gsprimary=all ==> positivt Lena Nyman
    2. 59.3562 18.032 ==> positivt Alfred Nobel
   3. Fråga artikel
    1. Lena Nyman har Infobox Skådespelare

     <pages>
     <page _idx="31877" pageid="31877" ns="0" title="Lena Nyman">
     <coordinates>
     <co lat="59.3565" lon="18.0317" globe="earth" name="grav+f%C3%B6r+Lena+Nyman" type="landmark"/>
     </coordinates>
     </page>
     </pages>
    2.   Alfred Nobel har Faktamall Biografi WD
     <page _idx="10077" pageid="10077" ns="0" title="Alfred Nobel">
     <coordinates>
     <co lat="59.3562" lon="18.0322" primary="" globe="earth" type="landmark"/>
     </coordinates>
     </page>
  3. Test WEB appar

   1. V for Wiki - based on wikipediakit
    1. Lena Nyman Negativt
    2. Alfred Nobel - Postivt
   2. Wikipedia app - source code  GitHub -
    1. Lena Nyman
     1. Funktion Visa på kartan negativt
     2. Funktion Platser negativt
    2. Alfred Nobel 
     1. Funktion Visa på Kartan positivt
     2. Funktion Platser positivt

  OBS Hjalmar Sandberg fungerar med mall InfoBox Konstnär i Wikipedia Iphone App men
  inte i V for Wiki....
  • Profiler med Infobox Konstnärer Petscan 1158414 begravda på Norra Begravningsplatsen ==>
  Infobox konstnärKarl Nordström [Q1380734]NJAPI
  MallNamnV for WikiWikipedia
  Iphone App
  API query
  coordinates
  Infobox konstnärJohan Gustaf Sandberg [Q3301801]NJAPI
  Infobox konstnärJ.A.G. Acke [Q5541979]NJ
  Infobox konstnärEugène Jansson [Q647473]NJ
  Infobox konstnärEgron Lundgren [Q426033]NJ
  Infobox konstnärMårten Eskil Winge [Q983492]NJ
  Infobox konstnärAugust Hagborg [Q2870939]NJ
  Infobox konstnärPer Hasselberg [Q3067154]NJ
  Infobox konstnärCarl Skånberg [Q6180578]NJ
  Infobox konstnärOlof Arborelius [Q5558580]NJ
  Infobox konstnärBianca Wallin [Q4902519]NJ
  Infobox konstnärDavid Wallin [Q5240800]NJ
  Infobox konstnärJenny Nyström [Q3100592]NJ
  Infobox konstnärOtto Gustaf Carlsund [Q2610660]NJ
  Infobox konstnärHjalmar Sandberg [Q16650273]NJ
  Infobox konstnärEinar Forseth [Q1305835]NJ
  Infobox konstnärJohan Åkerlund [Q16650654]NJ
  Faktamall Biografi WDAlfred Nobel [Q23810]JJAPI
  Infobox SkådespelareLena Nyman [Q255967]NNAPI


  Diary

  1. asked on twitter if V for Wikipedia needs to have primary coordinates in an article do display it on the map
   1. see twitter 
   2. SVAR Se tweet
    verkar som dom använder
  2.  IRC fråga https://webchat.freenode.net/?channels=wikimedia-mobile

   [03:11] <Magnus> Hi we are geocoding graves and would like to make them visible in the WIkipedia App for Iphone. Question do we need to set primary coordinates in a article for the app to see them?!?!?
   [03:15] <Magnus> A grave geocodet with primary set like for sv:Alfred Nobel works https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=coordinates&titles=Alfred%20Nobel&coprop=globe%7Cname%7Ctype&coprimary=all
   [03:16] <Magnus> A grave without primary doesnt appear in the app e.g. sv:Lena Nyman https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=coordinates&titles=Lena%20Nyman&coprop=globe%7Cname%7Ctype&coprimary=all