tisdag 9 januari 2018

LIBRIS

Antal artiklar om personer med LIBRIS nummer
 • engelska 55 946
 • svenska 33 632
  • inte svenska 

Artiklar med LIBRIS nummer om personer på olika språk
Fråga A: Hur länkar en engelsk artikel bäst till LIBRIS?

Uppfattar inte att det går att styra i URL:en att få engelska menyer eller engelska böcker först... ex.

 http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=faut%3a94541+mat%3a(avhandling)&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Artiklar på olika språk

Nedan visar antal artiklar en person finns på olika språk I Wikipedia.

Sökning begränsad till

 • LIBRIS nummer  
 • finns på SBL 

SPARQL query service/query optimization


söndag 7 januari 2018

Gun Margareta Lundberg 17 okt 1930

Födelseboken

Göteborgs Johanneberg (O) CI:1 (1929-1940) Bild 640 / sid 61 (AID: v82318a.b640.s61, NAD: SE/GLA/15371)


Husförhör 1087


fredag 5 januari 2018

August Wilhelm Malm

Hur bör August Vilhelm Malms dödsort anges • Kristine församling

  se nedan känns som samma text som kopieras utan att ange källa....

   • Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christine Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehölls vid den nya församlingsindelningen 1908.
  • Arkiv Digital Göteborgs Kristine

1882 mar 5 avlider August Vilhelm Malm i Göteborgs

Göteborgs Kristine (O) FIII:2 (1867-1883) Bild 1 (AID: v33125.b1, NAD: SE/GLA/13187)
Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arki

Dödboken 

vi hittar honom i är Göteborgs KristineGöteborgs Kristine (O) FIII:2 (1867-1883) Bild 373 / sid 369 (AID: v33125.b373.s369, NAD: SE/GLA/13187)

Hittar honom inte i Göteborgs Christinæ Tyska (O) F:1 (1861-1894)


Husförhörslängd - det står i dödsboken referens AB 254


 • Vi hittar honom inte i registret Göteborgs Christinæ Tyska (O) HFReg:1 (1852-1883) Bild 47 / sid 45 (AID: v188528.b47.s45, NAD: SE/GLA/13188)
 • Letar.....

Bouppteckning 1882:993

Register Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) BouReg:13 (1663-1901) Bild 35 / sid 59 (AID: v187568a.b35.s59, NAD: SE/GLA/12098)

Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:120 (1882-1882) Bild 503 / sid 993 (AID: v67766.b503.s993, NAD: SE/GLA/12098)